Vera Green- the sense of clean and green

M-am gândit ca în articolul de astăzi să vorbim despre produse eco-friendly.   Majoritatea arătăm cu degetul către industriile care poluează mediul dar și noi într-o oarecare măsură facem acest lucru, fie că ne dăm seama sau nu. Eu am crescut într-o perioadă în care făceam reciclare fără să știm că se numește așa. La noi în casă pungile de plastic nu se aruncau ci se păstrau pentru refolosire. Știu că este cale lungă până când nu vom mai afecta deloc ecosistemul dar până atunci să începem cu pași mici și simpli 🙂 VeraGreen este un magazin online unde putem găsi produse zero waste și produse  ecologice de curățat și de igienizare, care nu dăunează sănătății și nici mediului înconjurător. Produsele sunt din ingrediente pe bază de plante, sunt biodegradabile și nu poluează natura.

Dischetele demachiante reutilizabile – sunt din 100% bumbac, fiind ideale pentru o demachiere perfectă și o curățare în profunzime a tenului, ochilor sau decolteului. Au 2 fețe: una din bumbac imprimat, iar verso, din material frottir, mai absorbant. Au o textură moale, ușor exfoliant, nu se scămoșează, nu se deformează. Ce mod ușor și plăcut de a înlocui dischetele de unică folosință, sunt foarte plăcut impresionată.  Avem dublu beneficiu: ajutăm mediul dar economisim și bani deoarece aceste dischete reutilizabile au ’’viață’’ lungă 🙂 Se folosesc foarte simplu: pun pe dischetă fie gel de curățare, fie apă micelară și șterg tenul. Discheta se spală foarte ușor cu apă călduță. Sunt foarte încântată de ele!

Buretele natural lufă – este un burete vegetal, biodegradabil și compostabil 100%. Este un produs vegan, nealbit, crescut în România. Se folosește umed, la baie, curăță foarte bine celulele moarte și masează perfect mușchii corpului. Aceste fibre naturale cu efect exfoliant vor lăsa pielea fină și netedă. Îmi place foarte mult deoarece nu îmi înroșește pielea și nici nu am o senzație de usturime, dacă însist prea mult sau aplic o presiune ceva mai mare pe o suprafață. Pielea rămâne foarte fină, fără să am senzația de uscat după baie.

Periuță de dinți ”Natur Bambusz”, pentru adulți, cu perii SOFT – Perii de duritate SOFT – protejează gingiile. Este genial dacă și voi aveți gingiile sensibile. Spală foarte bine dinții și protejează gingiile. Mâner 100% biodegradabil fabricată din bambus – se poate composta după aruncare. „Panda-friendly” – fabricat din bambus tip ”moso”, panda nu mănâncă acest tip de bambus. Bambusul este în mod natural antibacterian – în cultivarea ei nu necesită pesticide sau îngrășăminte. Perii DuPont de calitate premium fără BPA (fabricate din Nylon-6) – la fel de rezistent ca orice periuță clasică de dinți. Ambalată într-o cutie din carton ecologic. Avem doar beneficii dacă înlocuim periuțele obișnuite cu cele ecologice 🙂 Dar poate vă întrebați de ce să facem asemenea schimbări, dacă x sau y nu face? Răspunsul, după părerea mea, este foarte simplu: deoarece schimbarea începe cu fiecare dintre noi, contează ce facem! Vă invit cu mare drag să accesați site-ul Vera Green pentru a descoperi soluții simple, inovatoare, soluții zero waste și less waste 🙂

I thought we’d talk about eco-friendly products in today’s article.
Most of us point the finger at industries that pollute the environment, but we also do this to some extent, whether we realize it or not.
I grew up at a time when I was recycling without knowing it was called that. In our house, the plastic bags were not thrown away but kept for reuse.
I know it’s a long way until we don’t affect the ecosystem at all, but until then let’s start with small and simple steps 🙂
VeraGreen is an online store where we can find zero waste products and ecological cleaning and sanitation products, which do not harm health or the environment. The products are made from herbal ingredients, are biodegradable and do not pollute nature. Reusable cleansing diskettes – are made of 100% cotton, being ideal for a perfect make-up removal and a deep cleansing of the skin, eyes or décolleté.
They have 2 sides: one made of printed cotton, and the back, made of fringed material, more absorbent. They have a soft texture, slightly exfoliating, do not flake, do not deform.
What an easy and pleasant way to replace disposable cleansing disks, I am very pleasantly impressed. We have a double benefit: we help the environment but we also save money because these reusable diskettes have a long „life” 🙂
They are very easy to use: I put either cleansing gel or micellar water on the diskette and wipe the skin. The diskette is easily washed with lukewarm water.
I am very happy with them! Natural loofah sponge – is a vegetable sponge, biodegradable and 100% compostable.
It is a vegan product, unbleached, grown in Romania.
It is used wet, in the bathroom, it cleans very well the dead cells and massages the body muscles perfectly. These natural fibers with exfoliating effect will leave the skin smooth.
I like it a lot because it doesn’t redden my skin and I don’t have a burning sensation, if I insist too much or apply a little more pressure on a surface. The skin remains very fine, without feeling dry after bathing. „Natur Bambusz” toothbrush, for adults, with SOFT brushes – SOFT hardness brushes – protects the gums. It’s great if you also have sensitive gums. Brushes your teeth very well and protect your gums.
100% biodegradable handle made of bamboo – can be composted after disposal.
„Panda-friendly” – made of bamboo type „moso”, panda does not eat this type of bamboo.
Bamboo is naturally antibacterial – in its cultivation it does not require pesticides or fertilizers.
Premium quality DuPont brushes without BPA (made of Nylon-6) – as durable as any classic toothbrush. Packed in an eco-friendly cardboard box.
We only have benefits if we replace the usual tooth brushes with the ecological ones 🙂
But you may be wondering why we should make such changes if x or y do not? The answer, in my opinion, is very simple: because change begins with each of us, it matters what we do!
I invite you to visit the Vera Green website to discover simple, innovative solutions, zero waste solutions and less waste 🙂

Desert gustos și sănătos, cu miere de la Apisrom

Mierea este un adevărat remediu naturist cu nenumărate calități nutriționale, folosită de milenii în ajutorul sănătății și frumuseții. Încă din Antichitate a fost recomandată pentru tratarea unor afecțiuni gastrointestinale, renale sau respiratorii, precum și a unor plăgi. Provenit din latinescul “melem” = miere, termenul de miere desemnează substanța obținută prin prelucrarea nectarului sau a manei de către albine, pentru hrana populației din stupi. Utilizarea mierii în alimentație aduce numeroase beneficii organismului uman. Încerc, pe cât posibil, să înlocuiesc zahărul cu miere sau atunci când simt nevoia de a mânca ceva dulce să iau o linguriță de miere. Recent am descoperit produsele Apisrom, cu sediul în Vaslui, care sunt combinația ideală între un desert gustos și sănătos 🙂 Scurt istoric: ’’ APISROM a pornit la drum în 2005, având ca obiect de activitate achiziția si procesarea de miere și ceară. La finalul anului 2008 am inaugurat prima fabrică, aceasta fiind concepută cu două linii distincte: una destinată procesării mierii de albine și una procesării cerii. În anul 2017 am început construcția unui nou sediu al firmei cu o suprafață construită de peste 2000 mp, ce include o hală de procesare, echipată cu cele mai moderne instalații pentru ambalarea mierii, precum și a unui spațiu administrativ.’’ Echipa Apisrom mi-a trimis 2 borcănele de miere delicioasă 🙂

Miere Cremă BIO tartinabilă – conține 100% miere polifloră ecologică. Este obținută printr-un proces complex de cristalizare controlată a mierii poliflore ecologice, prin acest procedeu obținându-se o miere cu o textură cremoasă. Datorită consistenței deosebite, produsul este ușor tartinabil, putând fi consumat cu ușurință, fără a se prelinge. Nu conține conservanți, aditivi, ulei de palmier sau gluten. Nu am mai încercat, până acum, miere tartinabilă care este atât de ușor de întins pe pâine sau biscuiți 🙂 Eu o folosesc și pentru a-mi îndulci cafeaua. Are un gust delicios și nu are acel gust foarte intens de miere sau să fie prea dulce (știu că poate părea ciudat dar nu îmi place mierea care are gust prea intens sau să fie foarte dulce) Aceasta este fix pe gustul meu! 🙂

Choco Miere BIO tartinabilă – acest produs este inovator, genial și absolut delicios!! Conține 95% miere polifloră ecologică și 5% cacao ecologică. Nu conține conservanți, aditivi, ulei de palmier sau gluten. Este un produs obținut printr-un proces complex de cristalizare controlată a mierii poliflore ecologice, prin acest procedeu obținându-se o miere cu o textură cremoasă. Datorită consistenței deosebite, produsul este ușor tartinabil, putând fi consumat cu ușurință, fără a se prelinge. Trebuie neapărat să încercați acest produs, are gustul perfect echilibrat de miere și cacao. Îmi place să pun pe biscuiți dar ador să îndulcesc cafeaua cu ea 🙂 simt că intensifică cumva gustul cafelei într-un mod tare plăcut. Nici nu mai simt nevoia de ceva dulce la cafea 🙂 O să trebuiască să îmi fac stoc cu acest produs 🙂 🙂 Pe site-ul lor găsiți și alte tipuri de miere dar neapărat să încercați Choco miere 🙂 Mulțumesc Apisrom!

Honey is a real natural remedy with countless nutritional qualities, used for millennia to help health and beauty. It has been recommended since antiquity for the treatment of gastrointestinal, renal or respiratory diseases, as well as wounds.
Derived from the Latin „melem” = honey, the term honey refers to the substance obtained by processing nectar or manna by bees, to feed the hive population. The use of honey in food brings many benefits to the human body.
I try, as much as possible, to replace sugar with honey or when I feel the need to eat something sweet to take a teaspoon of honey.
Recently I discovered Apisrom products, based in Vaslui, which are the ideal combination between a tasty and healthy dessert 🙂
Brief history: „APISROM started in 2005, having as object of activity the acquisition and processing of honey and wax. At the end of 2008 we inaugurated the first factory, which was designed with two distinct lines: one for bee honey processing and one for wax processing. In 2017, we started the construction of a new company headquarters with a built area of ​​over 2000 square meters, which includes a processing hall, equipped with the most modern facilities for packaging honey, as well as an administrative space. „
The Apisrom team sent me 2 jars of delicious honey 🙂
Honey BIO spreadable cream – contains 100% organic polyfloral honey. It is obtained through a complex process of controlled crystallization of organic polyfloral honey, through this process obtaining a honey with a creamy texture. Due to its special consistency, the product is easy to spread and can be easily consumed without dripping. It does not contain preservatives, additives, palm oil or gluten.
I have never tried spreadable honey, which is so easy to spread on bread or biscuits 🙂 I also use it to sweeten my coffee. It tastes delicious and doesn’t have that very intense honey taste or be too sweet (I know it may sound weird but I don’t like honey that tastes too intense or is too sweet) This is on my taste! 🙂
Choco BIO Spreadable Honey – this product is innovative, brilliant and absolutely delicious !!
Contains 95% organic polyfloral honey and 5% organic cocoa. It does not contain preservatives, additives, palm oil or gluten. It is a product obtained through a complex process of controlled crystallization of organic polyfloral honey, through this process obtaining a honey with a creamy texture. Due to its special consistency, the product is easy to spread and can be easily consumed without dripping.
You must try this product, it has a perfectly balanced taste of honey and cocoa. I like to put it on cookies but I love to sweeten coffee with it 🙂 I feel that it somehow intensifies the taste of coffee in a very pleasant way. I don’t even feel the need for anything sweet with coffee anymore 🙂
I’m going to have to stock up on this product 🙂 🙂
On their website you will find other types of honey but be sure to try Choco honey 🙂
Thank you Apisrom!

Elegance = Flu-Flu bags :-)

Încep acest articol cu o întrebare: oare putem avea suficiente genți? 🙂 Geanta este un accesoriu de nelipsit în garderoba unei femei dar are și întrebuinţare practică, deoarece cu ajutorul ei, poţi lua cu tine lucrurile de care ai nevoie, indiferent unde ai merge. Încă din secolul XIV, genţile erau folosite în Egiptul Antic iar de-a lungul timpului au suferit numeroase transformări. Eu, personal, ador gențile 🙂 și aș vrea să îmi măresc colecția. Consider că o geantă bine aleasă poate să schime orice ținută, să îi dea o notă elegantă, deosebită, șic. Cei drept, în ziua de azi, sunt o mulțime de modele și culori de unde putem alege dar eu prefer gențile care au un model diferit 🙂 și care nu se fabrică în număr mare 🙂 Așa am aflat de Flu-Flu, site online, cu o mulțime de genți în diverse mărimi, modele și culori. Au, de asemenea, și magazin fizic în București și Târgoviște. Scurt istoric: ’’ Cu o experiență de mai bine de 10 ani în domeniul vestimentar, suntem tineri, entuziaști, pasionați de ceea ce facem, atenți la detalii și dornici să oferim de fiecare dată celor care ne trec pragul ceea ce își doresc.’’ La ei pe site au o mulțime de genți, rucsacuri sau portofele și aș putea liniștită petrece ore bune în fața calculatorului pentru a mă decide ce anume să comand. Au o echipă minunată iar Cristina este cea care m-a ajutat să-mi aleg o geantă superbă de la ei.

Geanta eșarfă Pink este geanta aleasă. Este din piele ecologică, tip box și este accesorizată cu o eșarfă elegantă. Are un mâner scurt și o curea de umăr detașabilă și reglabilă. Se închide în partea din față cu ajutorul unui fermoar iar clapeta cu o capsă. În interior are două compartimente și două buzunare închise în fermoar. Detaliile metalice sunt argintii cu multă personalitate. Această geantă este pur și simplu MINUNATĂ! Pielea are o calitate foarte bună, culoarea este un roz nude care se potrivește perfect cu garderoba mea iar stilul genții este versatil, putând fiind purtată atât la ținute casual, cât și la ținute mai elegante. Am primit numai complimente la adresa acestei genți 🙂 Mă bucur foarte mult că am descoperit site-ul Flu-Flu iar produsele lor merită toată lauda 🙂 Vă invit să le vizitați site-ul sau, de ce nu, chiar și magazinele fizice. Cu siguranță veți găsi ceva pe gustul vostru 🙂

I start this article with a question: can we have enough bags? 🙂
The bag is an indispensable accessory in a woman’s wardrobe, but it also has a practical use, because with its help, you can take with you the things you need, no matter where you go.
Since the fourteenth century, bags were used in ancient Egypt and over time have undergone many changes.
I, personally, love bags 🙂 and I would like to increase my collection. I believe that a well-chosen bag can change any outfit, to give it an elegant, special, chic note.
Nowadays, are a lot of models and colors to choose from, but I prefer bags that have a different pattern 🙂 and are not manufactured in large numbers 🙂
That’s how I found out about Flu-Flu, an online website, with a lot of bags in various sizes, models and colors. They also have a physical store in Bucharest and Targoviste.
Brief history: „With more than 10 years of experience in the field of clothing, we are young, enthusiastic, passionate about what we do, attentive to details and eager to offer every time to those who cross our threshold what they want.” ‘
They have a lot of bags, backpacks or wallets on their website and I could safely spend hours in front of the computer to decide what to order.
They have a wonderful team and Cristina is the one who helped me choose a beautiful bag from them.
The Pink scarf bag is the chosen bag. It is made of ecological leather, box type and is accessorized with an elegant scarf. It has a short handle and a detachable and adjustable shoulder strap. It closes at the front with a zipper and the flap with a staple. Inside it has two compartments and two zippered pockets. The metallic details are silver with a lot of personality.
This bag is simply WONDERFUL! The leather has a very good quality, the color is a nude pink that fits perfectly with my wardrobe and the style of the bag is versatile, being able to be worn both in casual outfits and in more elegant outfits. I only received compliments on this bag 🙂
I am very happy that I discovered the Flu-Flu website and their products deserve all the praise 🙂
I invite you to visit their website or, why not, even the physical stores. You will definitely find something to your taste 🙂

Healthy and easy desserts from Lucas Bites

Gustări delicioase și ușor de făcut? Da, chiar se poate deși pare greu de crezut 🙂 Trebuie să recunosc că și eu am fost puțin sceptică la început dar am descoperit un brand românesc care face mixuri sănătoase pentru prăjituri 🙂 🙂 Ador dulciurile și îmi este greu câteodată să aleg între sănătos și dulce dar tare bucuroasă am fost când am aflat de acest brand, care a reușit să le combine așa de bine dar fără să facă vreun compromis 🙂 și să nu mai vorbim de faptul că se pregătesc extraordinar de repede, cu un minim de ingrediente și efort 🙂 Este vorba despre Lucas Bites iar pe site-ul lor au numai produse super delicioase! Scurt istoric: ’’ Cine suntem noi? Noi suntem o familie tânără, cu un copilaș delicios, pasionați de frumos și de bucătărie. Totul a pornit într-o zi, când ne-am dat seama că micuțul nostru este pur și simplu îndrăgostit de clătitele americane, le-ar fi mâncat dimineața, la prânz și seara, cu topping sau fără, mici sau mari, pufoase să fie! AȘA CĂ… S-a născut firma LUCAS BITES, pentru că sunt gustările preferate ale lui Luca și PANKEES pentru că așa le alinta el. Ideea noastră a fost să creăm acele clătite americane pe care să le poată face oricine în casă, doar adăugând apă, dar în același timp să fie sănătoase și gustoase, folosind cele mai bune ingrediente. După ce am scos reţetele de pancakes, am început să dezvoltăm şi reţete de brownie, brioşe, gogoşi, pizza, ultimul produs lansat fiind un trio de cereale, din care se obţine un desert raw vegan’’ Ceea ce a reușit această familie tânără să facă nu doar pentru fiul lor dar și pentru noi, împătimiții de dulciuri 🙂 este demn de toată lauda și aprecierea. Am avut onoarea să testez câteva mixuri super delicioase iar mai jos o să detaliez despre fiecare în parte 🙂

BLUEBERRY PANKEES 290G –  mix pentru clătite americane, rețetă cu coacăze întregi și făină integrală dietetică de grâu. Mai conține zahăr brun de trestie de zahăr, coacăze negre 10%, agenți de afânare (bicarbonat de sodiu, fosfat monocalcic), sare, amidon de tapioca, amidon de cartofi. Conține gluten. Sincer, nu mi-a venit să cred cât de repede s-au pregătit clătitele! Fără să stau cu ingredientele înșirate pe masă, fără să iasă fum. Poate că nu o să credeți dar singurul lucru care se adaugă la acest mix de clătite este ….APĂ și atât 🙂  Se adaugă direct în sticlă până la semnul de pe sticlă, după care se agită bine și gata compoziția pentru clătite. Am pus o singură dată la început foarte, foarte puțin ulei în tigaia încinsă și mi-au ieșit exact 12 clătite pufoase și sănătoase 🙂   Odată pusă compoziția în tigaie, le-am lăsat până la formarea unor bule, după care le-am întors pe partea cealaltă și le-am lăsat să se coacă bine dar fără să se ardă. Deși nu aveau chiar forma rotundă de clătită, au fost delicioase iar coacăzele din compoziție au dat un gust deosebit.

 BUTTERMILK PANKEES 290G – mix de făină pentru clătite americane, rețeta buttermilk.  Ingrediente: făină de grâu,zahăr brun de trestie de zahăr, buttermilk (zara) 10%, pudră, ouă, lapte praf, agenți de afânare (bicarbonat de sodiu, fosfat monocalcic), sare, amidon de tapioca, amidon de cartofi. Conține gluten. Acestea sunt clătitele simple, clasice, americane. Sunt super savuroase! Și la acest mix singurul lucru pe care l-am adăugat a fost apa, după care am agitat bine compoziția. Se fac foarte repede, cât ai zice Pancake 🙂 Pot fi servite ca atare sau cu diferite topping-uri, în funcție de preferințe 🙂

BROWNIE MIX PROFESSIONAL 900G NEGRESĂ – mix pentru prepararea delicioaselor prăjituri brownie.  Ingrediente: zahăr brun din trestie de zahăr , făină de grâu, cacao, fulgi de ciocolată neagră (zahăr, ulei de palmier, praf de cacao cu conținut scăzut de grăsime, emulgator (lecitină,soia), sirop de glucoză, extract de vanilie), agenți de afânare(fosfat monocalcic, bicarbonat de sodiu, amidon de cartofi), arome naturale. Se amestecă cu 6 ouă mari, 100ml apă sau lapte și 250g ulei vegetal. Se amestecă ouăle, laptele și uleiul, apoi se toarnă peste mixul de brioșe amestecându-se ușor, până la omogenizare. Se pune în tavă și se lasă 18-22 min. în cuptorul preîncălzit la 175°C.  După scoaterea din cuptor se lasă în tavă 5 min. Eu am împărțit această compoziție în 2 părți și am făcut brioșe și un chec. Ambele mi-au ieșit delicioase!  Au un gust intens de ciocolată, foarte pufoase. Nu le-am mai ornat cu nimic altceva dar se pot adăuga mici bucăți de ciocolată în compoziție care se vor topi în interior…divin!  Sau această compoziție poate fi folosită foarte ușor pentru a pregăti un tort 🙂

MUFFIN MIX 1KG – MERE ȘI SCORȚIȘOARĂ – mix pentru prepararea delicioaselor brioșe cu mere și scorțișoară.  Ingrediente: făină albă de grâu, zahăr brun de trestie de zahăr, făină integrală de grâu, mere 10%, făină de ovăz, sirop de glucoză, buttermilk (zara), praf de copt (bicarbonat de sodiu, fosfat monocalcic, amidon de porumb), scorțișoară 3%, sare de mare, malț de orz, lămâie uscată, aromă naturală. Se amestecă cu 5 ouă mari, 500g lapte (2 cups) și 225g ulei. Se amestecă ouăle, laptele și uleiul, apoi se toarnă peste mixul de brioșe amestecându-se ușor, până la omogenizare. Se pune în tavă și se lasă 16-18 min. în cuptorul preîncălzit la 175°C. După scoaterea din cuptor se lasă în tavă 5 min. Acest mix l-am folosit pentru a face o prăjitură care mi-a ieșit super delicioasă și aromată. A ieșit foarte pufoasă iar bucățelele de mere și mirosul de scorțișoară îi dau o notă deosebită acestei prăjituri 🙂 A fost așa de bună încât am uitat să fac poze dar totuși la ultimele 2 bucăți rămase am reușit să fac o poză 🙂 🙂

JOY BALLS FÉERIE 500G – mix de cereale fără zahăr, fără coloranți artificiali, fără arome și fără conservanți. Conține gluten. Acest desert este foarte simplu de preparat, nu necesită preparare la cald, conține numai următoarele ingrediente: fulgi de ovăz, semințe floarea soarelui, stafide brune, nucă de cocos, ulei vegetal. Cutia conține: 2 pungi x 250g (500g). Pentru un pachet de 250g aveți nevoie de: – 2 lingurițe de miere (45g)  și 2 lingurițe de unt topit nesărat sau ulei de cocos (45g) 1. PUNEȚI MXUL, MIEREA ȘI UNTUL TOPIT SAU ULEIUL DE COCOS ÎNTR-UN BLENDER ȘI PORNIȚI-L 30 DE SECUNDE. 2. DUPĂ OMOGENIZARE FORMAȚI ÎN MÂNĂ BILUȚELE ȘI LĂSAȚI-LE LA FRIGIDER PENTRU 1-2 ORE. Acest mix nu l-am testat încă deoarece am rămas fără blender și urmează să îmi cumpăr unul nou. Eu am rămas foarte plăcut impresionantă de aceste mixuri testate și cu siguranță o să urmeze o comandă deoarece vreau să testez cât mai multe dulciuri foarte ușor de preparat 🙂 Mulțumesc Lucas Bites pentru aceste deserturi sănătoase și ușor de preparat!

Delicious and easy to make snacks? Yes, it can be, although it seems hard to believe 🙂
I have to admit that I was a little skeptical at first but I discovered a Romanian brand that makes healthy mixes for cakes 🙂 🙂
I love sweets and sometimes it’s hard for me to choose between healthy and sweet but I was very happy when I found out about this brand, which managed to combine them so well but without compromising 🙂 and not to mention the fact that the preparation is very easy, with a minimum of ingredients and effort 🙂
It’s about Lucas Bites and on their website they only have super delicious products!
Brief history: „Who are we?” We are a young family, with a delicious baby, passionate about beauty and cooking. It all started one day, when we realized that our little one is simply in love with American pancakes, he would have eaten them in the morning, at noon and in the evening, with or without topping, small or large, fluffy to be !
SO … The LUCAS BITES company was born, because they are Luca’s favorite snacks and PANKEES ‘ because that’s how he caresses them.
Our idea was to create those American pancakes that anyone can make in the house, just by adding water, but at the same time to be healthy and tasty, using the best ingredients.
After we released the pancake recipes, we started to develop recipes for brownies, muffins, donuts, pizza, the last product launched being a trio of cereals, from which a raw vegan dessert is obtained.”
What this young family has managed to do not only for their son but also for us, the sweet lovers 🙂 is worthy of all praise and appreciation.
I had the honor to test some super delicious mixes and below I will detail about each one 🙂
BLUEBERRY PANKEES 290G – mix for American pancakes, recipe with whole currants and whole wheat dietary flour. It also contains brown cane sugar, 10% blackcurrants, loosening agents (baking soda, monocalcium phosphate), salt, tapioca starch, potato starch. Contains gluten.
Honestly, I couldn’t believe how quickly the pancakes were prepared! Without sitting with the ingredients lined up on the table, without smoke coming out.
You may not believe it but the only thing that is added to this pancake mix is… .WATER and that’s it 🙂 It is added directly to the bottle until the mark on the bottle, after which it is shaken well and the composition for the pancakes is ready.
I put very, very little oil in the hot pan once at the beginning and I got exactly 12 fluffy and healthy pancakes 🙂 Once I put the composition in the pan, I left them until bubbles formed, then I turned them on the other side and I let them bake well but without burning.
Although the first ones didn’t even have the round shape of a pancake, they were delicious and the blueberrys in the composition gave a special taste. BUTTERMILK PANKEES 290G – flour mix for American pancakes, buttermilk recipe. Ingredients: wheat flour, brown sugar cane, buttermilk (zara) 10%, powder, eggs, milk powder, loosening agents (baking soda, monocalcium phosphate), salt, tapioca starch, potato starch. Contains gluten.
These are simple, classic, American pancakes. They are super tasty!
And to this mix the only thing I added was water, after which I stirred the composition well.
They are made very quickly, as you would say Pancakes 🙂 They can be served as such or with different toppings, depending on your preferences 🙂
BROWNIE MIX PROFESSIONAL 900G BLACK – mix for the preparation of delicious brownie cakes. Ingredients: brown cane sugar, wheat flour, cocoa, dark chocolate flakes (sugar, palm oil, low-fat cocoa powder, emulsifier (lecithin, soy), glucose syrup, vanilla extract) , loosening agents (monocalcium phosphate, baking soda, potato starch), natural flavors.
Mix with 6 large eggs, 100ml water or milk and 250g vegetable oil. Mix the eggs, milk and oil, then pour over the muffin mixture, stirring gently, until smooth. Put in the pan and leave for 18-22 minutes. in the preheated oven at 175 ° C. After removing from the oven, leave it in the pan for 5 minutes.
I divided this composition into 2 parts and made muffins and a cake. Both of them turned out delicious for me! They have an intense chocolate taste, very fluffy. I haven’t decorated them with anything else but you can add small pieces of chocolate in the composition that will melt inside… divine! Or this composition can be used very easily to prepare a cake 🙂
MUFFIN MIX 1KG – APPLE AND CINNAMON – mix for preparing delicious apple and cinnamon muffins. Ingredients: white wheat flour, brown cane sugar, whole wheat flour, 10% apples, oatmeal, glucose syrup, buttermilk (zara), baking powder (baking soda, monocalcium phosphate, corn starch ), cinnamon 3%, sea salt, barley malt, dried lemon, natural flavor.
Mix with 5 large eggs, 500g milk (2 cups) and 225g oil. Mix the eggs, milk and oil, then pour over the muffin mixture, stirring gently, until smooth. Put in the pan and leave for 16-18 minutes in the preheated oven at 175 ° C. After removing from the oven, leave it in the pan for 5 minutes.
I used this mix to make a cake that turned out super delicious and fragrant.
It came out very fluffy and the pieces of apples and the smell of cinnamon gave a special note to this cake 🙂
It was so good that I forgot to take pictures but still at the last 2 remaining pieces I managed to take a picture 🙂 🙂 JOY BALLS FÉERIE 500G – sugar-free cereal mix, no artificial colors, no flavors and no preservatives. Contains gluten.
This dessert is very simple to prepare, does not require hot preparation, contains only the following ingredients: oatmeal, sunflower seeds, brown raisins, coconut, vegetable oil. The box contains: 2 bags x 250g (500g). For a 250g package you need: – 2 teaspoons of honey (45g) and 2 teaspoons of unsalted melted butter or coconut oil (45g) : PUT THE MIX, HONEY AND THE MELTED COCONUT OIL IN A BLENDER AND TURN IT ON FOR 30 SECONDS. AFTER HOMOGENIZATION, MAKE THE BALLS IN YOUR HAND AND LEAVE THEM IN THE REFRIGERATOR FOR 1-2 HOURS.
I haven’t tested this mix yet because I have no blender and I’m going to buy a new one.
I was very pleasantly impressed by these tested mixes and I will definitely do an order because I want to test as many easy to prepare 🙂 sweets as possible.
Thank you Lucas Bites for these healthy and easy to prepare desserts!

New brand testing – Charm Beauty

Cine nu și-ar dori să aibă un SPA în propria casă? Sună bine, nu-i așa? Acum ceva timp am primit din partea celor de la Charm Beauty un superb și parfumat colet, care m-a dus direct cu gândul la un SPA relaxant chiar la mine acasă 🙂 Scurt istoric: ’’ Abordarea Charm Beauty față de sănătatea pielii este inspirată de natură și urmăm principiul excelenței în tot ceea ce facem. Oferim o gamă largă de formule importate din Marea Britanie, produse din ingrediente naturale, fără parabeni sau conservanți. Considerăm că nici animalele, nici oamenii, nici mediul înconjurător nu ar trebui să sufere pentru luxul nostru și astfel nici un produs Charm Beauty nu este testat pe animale. Misiunea Charm Beauty este să inspire clienții să descopere o lume a răsfățului, un univers romantic și modern umplut cu detalii minunate, parfumuri vesele și atingeri delicate. Inspirat din amestecuri unice și palete de culori vii, Charm Beauty este un sanctuar pentru pielea ta. Cu ajutorul specialiștilor și experților am pregătit o colecție de produse pentru piele menite să îți accentueze frumusețea naturală. Când ai nevoie de un impuls de energie, noroc, fericire, dragoste, sau doar puțin calm, Charm Beauty îți oferă magia. Răsfață-te cu selecția noastră de produse pentru corp infuzate cu elemente nutritive, vitamine, uleiuri esențiale, extracte din plante, fructe și flori, antioxidanți care hidratează și protejează pielea în același timp.’’ Toate părerile despre produsele primite sunt personale și neinfluențate în vreun fel. Mai jos o să vă spun despre fiecare produs primit.

Scrub Almond Honey – exfoliant de corp ce conține vitaminele A, E și F, pentru a ajuta la producerea colagenului și pentru a reda elasticitatea pielii. Mai conține migdale și miere, unt de Shea. Fără sulfați și fără parabeni. Mirosul intens de migdale este divin!! Este un exfoliant care este blând cu pielea. După folosire îmi simt pielea foarte catifelată. Îl folosesc cam 1-2 ori pe săptămână.

Cremă de corp Almond Honey – conține unt de Shea organic, extract de migdale și miere, uleiuri esențiale. Dacă vă plac cremele de corp cu un miros mai intens, care să reziste mai mult timp, atunci această cremă de corp este potrivită 🙂 deoarece are un miros intens și puternic de migdale, lasă pielea catifelată,se absoarbe repede și nu lasă urme grase.

Săpun cu uleiuri esențiale Sweet Star Surprise –  acest săpun conține  uleiuri esențiale de Lychee, Ylang Ylang și Magnolia. Acest săpun nici că putea fi mai drăguț :-):-)  Arată ca o felie de tort și miroase minunat. Cum să-l folosesc? Este așa apetisant, nu știu când o să-l folosesc 🙂

Balsam de buze Bomb cu uleiuri esențiale – cred că este cel mai simpatic mini balsam pe care l-am avut vreodată 🙂 Miroase absolut genial, îmi vine să-l mănânc 🙂 Hidratează foarte bine buzele.

Scrub Coconut & Lime – conține Nucă de Cocos și Lime, vitaminele A, E si F, unt de Shea. Din acest scrub am primit 3 mostre care au venit într-un elegant portfard auriu. Încă nu le-am testat.

Ultimul produs primit a fost și un burețel albastru de baie 🙂 Produsele lor conțin ingrediente de origine naturală, fără parabeni și netestate pe animale. Pe site-ul lor găsiți o mulțime de alte produse super bune și drăgălașe,cadouri aromate, care vă vor face să vă simțiți ca la SPA 🙂

Who wouldn’t want to have a SPA in their own home? Sounds good, doesn’t it?
Some time ago I received from Charm Beauty a beautiful and fragrant package, which took me straight to the thought of a relaxing SPA right at my home 🙂
Brief history: „Charm Beauty’s approach to skin health is inspired by nature and we follow the principle of excellence in everything we do. We offer a wide range of formulas imported from the UK, made from natural ingredients, without parabens or preservatives. We believe that neither animals, nor people, nor the environment should suffer for our luxury and thus no Charm Beauty product is tested on animals.
Charm Beauty’s mission is to inspire customers to discover a world of pampering, a romantic and modern universe filled with wonderful details, cheerful perfumes and delicate touches. Inspired by unique blends and vivid color palettes, Charm Beauty is a sanctuary for your skin. With the help of specialists and experts, we have prepared a collection of skin products meant to accentuate your natural beauty.
When you need an impulse of energy, luck, happiness, love, or just a little calm, Charm Beauty offers you magic. Indulge in our selection of body products infused with nutrients, vitamins, essential oils, plant extracts, fruits and flowers, antioxidants that moisturize and protect the skin at the same time.”
All opinions about the products received are personal and unaffected in any way.
Below I will tell you about each product received.
Almond Honey Scrub – body scrub containing vitamins A, E and F, to help produce collagen and restore skin elasticity. It also contains almonds and honey, Shea butter. Sulfate-free and paraben-free. The intense smell of almonds is divine !! It is an exfoliant that is gentle on the skin.
After use, my skin feels very velvety. I use it about 1-2 times a week.
Almond Honey body cream – contains organic shea butter, almond and honey extract, essential oils.
If you like body creams with a more intense, long-lasting smell, then this body cream is suitable 🙂 because it has an intense and strong almond smell, leaves the skin velvety, absorbs quickly and leaves no greasy marks.
Sweet Star Surprise Essential Oil Soap – This soap contains Lychee, Ylang Ylang and Magnolia essential oils. This soap couldn’t be nicer :-):-) It looks like a slice of cake and smells great. How to use it? It’s so appetizing, I don’t know when I’ll use it 🙂
Bomb lip balm with essential oils – I think it’s the nicest mini lip balm I’ve ever had 🙂
It smells absolutely great, I feel like eating it 🙂 It moisturizes the lips very well.
Coconut & Lime Scrub – contains Coconut and Lime, vitamins A, E and F, Shea butter.
From this scrub I received 3 samples that came in an elegant gold pouch. I haven’t tested them yet.
The last product received was a blue bath sponge 🙂
Their products contain ingredients of natural origin, paraben-free and untested on animals.
On their website you will find a lot of other super good and cute products, fragrant gifts, which will make you feel like at SPA 🙂

New brand testing – Isispharma

Este ușor să ignorăm avertizările specialiștilor cu privire la efectele negative ale radiațiilor solare, însă pielea noastră va avea de suferit. Cel mai mare mit pe care îl știu cu privire la SPF este că oamenii cred că odată aplicat, nu va permite pielii să se bronzeze. Lucru complet eronat. Dimpotrivă – bronzul va fi unul mai frumos şi de lungă durată. Sun Protection Factor (Factor de protecție solară) – Evaluările SPF încep de la 2 și pot ajunge până la 70.  Ele măsoară efectul de protecție împotriva razelor UVB și durata de timp în care puteți sta la soare fără a vă arde. De exemplu,  o cremă cu SPF 15 vă va permite să stați la soare timp de până la 150 de minute fără arsuri. Deci, cu cât SPF-ul este mai mare, cu atât crema oferă mai multă protecție. Un lucru pe care puține persoane îl știu, este că deși SPF-ul este indispensabil în timpul verii, acesta este la fel de important pe tot parcursul anului. Razele UV sunt la fel de dăunătoare și în timpul iernii. Razele UVA pot pătrunde prin geamurile din sticlă, ceea ce înseamnă că suntem expuși în timpul deplasării la serviciu și chiar la birou, dacă biroul este plin de lumină naturală. În timpul lunilor de vară, importanța protecției solare nu poate fi trecută cu vederea, deoarece ajută la împiedicarea radiațiilor ultraviolete – UVA și UVB – să deterioreze pielea. Razele UVB sunt responsabile de arsurile solare iar razele UVA au mai multe efecte dăunatoare pe termen lung, cum ar fi ridurile și îmbătrânirea prematură.

De mai bine de o lună, am făcut cunoștință cu brandul Isispharma. De asemenea, am participat la o întâlnire online cu Directorul General al brandului (care este o femeie minunată, foarte dedicată acestui brand) unde am aflat că produsele Isispharma sunt dermatocosmetice (sunt produse cosmetice cu proprietăți farmaceutice, care tratează diferite probleme ale pielii) și am aflat în detaliu despre noua gamă Uveblock. ’’Misiunea Isispharma este de a îmbunătăți calitatea vieții pacientilor furnizând eficiență, accesibilitate, îngrijire dermatologică de calitate și de a menține și reface echilibrul natural fiziologic al pielii. Gama UVEBLOCK® de protecție solară dermatologică oferă o protecție globală, datorită combinației optime de filtre solare și a doi agenți activi specifici care luptă împotriva deteriorării celulelor induse de UVA, UVB și infraroșu. Oferă formule de toleranță foarte ridicată pentru întreaga familie, prietenoase cu pielea sensibilă, precum și texturi care se potrivesc perfect fiecărui tip de piele.’’ Echipa Isispharma mi-a trimis un minunat colet, în care se aflau 3 produse din gama Uveblock, un superb săculeț, o broșură și niște mostre.

UVEBLOCK® SPF 50+ Mineral – Cremă cu protecție solară minerală foarte ridicată –  oferă o protecție foarte ridicată UVA/UVB de spectru larg, datorită filtrelor solare 100% minerale. Număr redus de ingrediente active pentru o toleranță maximă, special dezvoltată pentru pielea intolerantă la filtre chimice. Se găsește în varianta incoloră sau nuanțatoare. Eu am varianta nuanțatoare care se găsește într-o singură culoare dar care se adaptează perfect nuanței tenului. Este preferata mea, încă de la prima aplicare mi-a plăcut foarte mult și nu exagerez când spun că de mai bine de o lună o folosesc zilnic în locul fondului de ten, deoarece oferă un look natural tenului, fără a-l încărca și fără a da senzația de mască. Ador acest produs! Rezistă impecabil pe ten, datorită texturii mai cremoase am observat că dă o strălucire naturală tenului dar nu îl face să fie uleios. Se poate seta și cu pudră.

UVEBLOCK® SPF 50+ Fluid – Fluid cu protecție solară SPF50+ – oferă o protecție foarte ridicată UVA/UVB de spectru larg și luptă împotriva leziunilor celulare induse de razele infraroșii. Formulă cu toleranță foarte bună special dezvoltată pentru pielea sensibilă. Eu am varianta incoloră dar se găsește și în varianta nuanțatoare. Îmi place pentru că se aplică foarte ușor și nu lasă urme albe deloc pe ten. Am aplicat fond de ten după și nu a afectat în nici un fel textura lui, machiajul a rezistat foarte bine.

UVEBLOCK® SPF 50+ Spray Kids – Spray pentru copii cu protecție solară foarte ridicată –  oferă o protecție solară foarte ridicată UVA/UVB cu spectru larg. Formulă cu toleranță foarte bună, specifical dezvoltată pentru pielea sensibilă a copiilor. Formulă simplificată cu un număr redus de substanțe active pentru o toleranță maximă; aplicare ușoară; textură non-grasă și non-lipicioasă; nu lasă urme albe. Toate cele 3 produse sunt:  •Fără parfum • Fără alcool  • Hipoalergice • Non-comedogenice • Rezistente la apă  • Fotostabile Eu am tenul mixt cu tendință acneică și nu am avut nici un fel de probleme. Nu îmi îngrașă tenul și nici nu astupă porii. O să vă vorbesc și despre cele 2 produse primite în varianta mostre și cu care m-am înțeles foarte bine 🙂                                                                                            

SECALIA® ULTRA Lapte ultra-emolient – hidratează intens pielea foarte uscată și cu tendință atopică până la 24h. Bogat în agenți emolienți, repară și calmează epidermul. Datorită efectului de barieră de protecție a pielii, pielea este protejată împotriva agresiunilor externe, redobândindu-i confortul și suplețea. Textura proaspătă și fluidă este non-lipicioasă și este absorbită rapid. Formulă cu toleranță foarte bună. Deși am avut mostre din acest produs, au fost suficiente pentru a-mi crea o părere. Are o textură lejeră care se absoarbe repede în piele. Mostrele au fost foarte practice pentru mine, deoarece le-am folosit la serviciu și nu erau greu de ‘transportat’ 🙂 deoarece erau mici. Un produs pe care o să-l cumpăr în varianta mare.

TEEN DERM® GEL Gel de curățare exfoliant – a fost special conceput pentru tenul gras/mixt cu imperfecțiuni.  Îmbogățit cu ingrediente active sebo-reglatoare, astringent, exfoliante și de scrub, curăță delicat și exfoliază în timp ce elimină impuritățile și sebumul în exces. Ten mat. Tenul este curat, revigorat și catifelat. Am avut suficiente mostre și din acest produs pentru a vedea dacă se potrivește tenului meu. A fost genial gelul acesta, îmi curăța foarte bine tenul dar fără să îl usuce. Conține mici particule abrazive care exfoliază delicat tenul. Și acest produs o să-l cumpăr în varianta mare. Sunt foarte bucuroasă că am avut ocazia să cunosc brandul Isispharma și că le-am putut încerca o parte din produsele pe care le oferă. Pe site-ul lor găsiți o mulțime de produse destinate diferitelor probleme ale pielii.  

It is easy to ignore the warnings of specialists about the negative effects of solar radiation, but our skin will suffer.
The biggest myth I know about SPF is that people believe that once applied, it will not allow the skin to tan. Completely wrong. On the contrary – the tan will be more beautiful and long lasting.
Sun Protection Factor – SPF ratings start at 2 and can go up to 70. They measure the effect of UVB protection and how long you can stay in the sun without burning yourself.
For example, a cream with SPF 15 will allow you to stay in the sun for up to 150 minutes without burns. So, the higher the SPF, the more protection the cream offers. One thing few people know is that although SPF is indispensable in the summer, it is just as important throughout the year. UV rays are just as harmful in winter.
During the summer months, the importance of sunscreen cannot be overlooked, as it helps prevent ultraviolet radiation – UVA and UVB – from damaging the skin.
UVB rays are responsible for sunburn and UVA rays have several harmful long-term effects, such as wrinkles and premature aging.
For more than a month, I have been introduced with the Isispharma brand. I also attended an online meeting with the General Manager of the brand (who is a wonderful woman, very dedicated to this brand) where I found out that Isispharma products are dermatocosmetics (they are cosmetics with pharmaceutical properties, which treat various skin problems), and I found out in detail about the new Uveblock range.
„Isispharma’s mission is to improve patients’ quality of life by providing efficiency, accessibility, quality dermatological care and to maintain and restore the skin’s natural physiological balance.
The UVEBLOCK® range of dermatological sunscreen, offers global protection, thanks to the optimal combination of sunscreens and two specific active agents that fight against damage caused by UVA, UVB and infrared-induced cells. It offers very high tolerance formulas for the whole family, friendly to sensitive skin, as well as textures that are perfectly suited to each skin type. ”
The Isispharma team sent me a wonderful package, which contained 3 products from the Uveblock range, a beautiful bag, a brochure and some samples.
UVEBLOCK® SPF 50+ Mineral – Cream with very high mineral sunscreen – offers very high UVA / UVB broad spectrum protection, thanks to 100% mineral sunscreens. Low number of active ingredients for maximum tolerance, specially developed for skin intolerant to chemical filters.
It is available in a colorless or tinted version. I have the tinted version that is available in a single color but that adapts perfectly to the skin tone.
It is my favorite, since the first application I really liked it and I’m not exaggerating when I say that for more than a month I use it daily instead of foundation, because it gives a natural look to the skin, without making it look heavy and without giving the feeling of a mask. I love this product!
It lasts impeccably on the skin, due to the creamier texture I noticed that it gives a natural glow to the skin but does not make it oily. It can also be set with powder.
UVEBLOCK® SPF 50+ Fluid – Fluid with sunscreen SPF50 + – offers very high broad-spectrum UVA / UVB protection and fights against infrared-induced cell damage. Very good tolerance formula specially developed for sensitive skin.
I have the colorless version but it is also found in the tinted version.
I like it because it is very easy to apply and does not leave white marks on the skin at all. I applied foundation after and did not affect in any way its texture, the makeup lasted very well.
UVEBLOCK® SPF 50+ Kids Spray – Child spray with very high sun protection – offers very high UVA / UVB broad spectrum sun protection. Very good tolerance formula, specifically developed for children’s sensitive skin.
Simplified formula with a small number of active substances for maximum tolerance; easy application; non-greasy and non-sticky texture; leaves no white marks.
All 3 products are: • Fragrance-free • Alcohol-free • Hypoallergenic • Non-comedogenic • Water resistant • Photostable
I have combinatio skin with acne tendency and I didn’t have any problems. It doesn’t make my skin oily or clog my pores. I will also talk about the 2 products received in the sample version and with which I got along very well 🙂 SECALIA® ULTRA Ultra-emollient milk – intensely moisturizes very dry skin with an atopic tendency for up to 24 hours. Rich in emollients, it repairs and soothes the epidermis. Due to the protective barrier effect of the skin, the skin is protected against external aggressions, regaining its comfort and suppleness. The fresh and fluid texture is non-sticky and is quickly absorbed. Formula with very good tolerance.
Although I had samples of this product, they were enough to form an opinion. It has a light texture that is quickly absorbed into the skin. The samples were very practical for me, because I used them at work and they were not difficult to ‘transport’ 🙂 because they were small. A product that I will buy in the big version.
TEEN DERM® GEL Exfoliating cleansing gel – has been specially designed for oily / combination skin with imperfections. Enriched with active sebum-regulating ingredients, astringent, exfoliating and scrub, gently cleanses and exfoliates while removing impurities and excess sebum. Matte complexion. The skin is clean, invigorated and velvety.
I also had enough samples of this product to see if it fits my skin. This gel was great, it cleanses my skin very well but without drying it. Contains small abrasive particles that gently exfoliate the skin. And I will buy this product in the big version.
I am very happy that I had the opportunity to meet the Isispharma brand and that I was able to try some of the products it offers.
On their website you will find a lot of products for various skin problems.

Saviatio- 100% natural soaps, made in Romania

Sunt luni bune de când nu mai folosesc geluri de duș.  De ce? poate vă întrebați. Nimic mai simplu: din dorința de a folosi cât mai multe produse naturale, nu doar pentru ten, ci și pentru corp. Observasem că gelurile de duș îmi uscau pielea, da foloseam și geluri de duș speciale pentru pielea atopică dar parcă nu era suficient, tot mai simțeam aceea senzație de ’’piele care strânge’’ , așa că am început să caut alternative cât mai sănătoase și dacă erau și făcute în România cu atât mai bine 🙂 Să fie vreo 2 luni de când am descoperit și folosesc săpunurile Saviatio. Sunt săpunuri 100% naturale, prelucrate manual la rece în România. Scurt istoric: ’’ Povestea Saviatio a luat naștere din pasiunea pentru natură și natural! Cum a început?  Prin stilul de viață și practicile sănătoase dezvoltate în familie de-a lungul timpului (producția de siropuri naturale, ceaiuri, macerate și o dietă adecvată) alături de dorința de a împărtăși aceste obiceiuri persoanelor interesate de sănătatea lor, am decis să ne focusăm ,la început, asupra unui produs vital din igiena omului care l-a curățat și mai important, l-a protejat de bacterii și virusuri de sute de ani : Săpunul. Pasiunea pentru produse cosmetice naturale, alături de cunoștințele exacte despre chimie și efectele ingredientelor naturale cât și sintetice asupra corpului, în special asupra celui mai mare organ al omului, pielea, ne-au dat curajul să începem acest demers. Folosind ingrediente culese din minunata floră autohtonă, adăugate în unturi și uleiuri premium, la temperaturi și timpi de reacție calculați, a luat naștere primul săpun Saviatio. După primele săpunuri folosite de membri familiei și de prieteni, am început să observăm efectele : pielea era mai netedă, mai hidratată, a început să dispară senzația de mâncărime și disconfort, practic ne simțeam mai bine în pielea noastră, fapt care ne-a întărit convingerea că aceasta este misiunea noastră și că ceea ce facem, facem bine. Am definitivat primele rețete de săpunuri și am început să colaborăm cu furnizori locali pentru peste 90% din ingrediente, furnizori cu care încă păstrăm o legătură strânsă, de comunitate a produselor naturale. Viața e plină de alegeri, unele greșite, altele bune, iar în privința cosmeticelor noi am ales varianta înțeleaptă și sănătoasă. Suntem la început de drum, dar alături de voi misiunea Saviatio de educare și trecere la un stil de viață sănătos continuă prin furnizarea de cosmetice naturale premium, totul pentru răsfățul pielii tale.’’ Eu am primit de la ei, spre testare, 4 săpunuri. Părerile sunt strict personale și neinfluențate. Cele 4 săpunuri mi-au sosit în perioada pandemiei, când orice colet trebuia să fie ambalat conform unor norme standard de igienă. (o să vă atașez o poză ca să vedeți ce bine a fost ambalat coletul și dacă aș fi putut să atașez și mirosul minunat, fresh care era când am deschis coletul :-)) Mai jos o să vă detaliez fiecare săpun primit 🙂

Săpun SebuClear – seburegulator, antiacneic și regenerant epitelial pentru ten și scalp gras, întărește rezistența foliculilor de păr iar prin spuma densă curăță și detoxifică, lăsând o piele curată și sănătoasă. Acesta a fost primul săpun testat și care m-a făcut să spun WOW! Chiar se poate ca un săpun natural să fie blând cu pielea, să curețe bine dar să nu îmi usuce deloc pielea! Mi-a ajutat foarte mult zonele unde am pielea uscată.

Săpun Gommage cu mac, pin și portocale – dermoabraziv fin, asigură un gommage blând după care hidratează și hrănește pielea, lăsând-o catifelată și fină, efecte date de deosebitele pudre de cereale și argile atent alese. Exfoliază blând pielea și are un miros fresh de pin amestecat cu portocale, parcă îți trezește simțurile 🙂

Săpun Mango Fresh – hidratează, emoliază și tonifică intens pielea uscată/sensibilă prin mixul hipoalergenic, fresh de unt de Mango, Ulei de Jojoba și suc de Morcovi și Cătină, ce îți vor reda un look revitalizat și întinerit. Deja sunt la al 3-lea săpun și chiar simt o mare diferență la pielea de pe corp, este mult mai hidratată. După fiecare duș chiar nu mai simt nevoia să aplic imediat o loțiune de corp.

Săpun Apres Gym – un shake de vitamine, minerale și electroliți atât de necesar după efortul fizic, ce îți va curăța, hidrata și regenera pielea, dându-i suplețe, energie și strălucire. Acest săpun încă nu l-am folosit dar va urma cât de curând 🙂 Ador aceste săpunuri și mă bucur foarte mult că le-am putut testa. Sunt destul de spornice și un alt lucru care îmi place la ele, este acela că atunci când se termină nu se dezintegrează și le poți folosi până la ultima bucățică 🙂 Recent, au lansat și site-ul online.  O să vreau să încerc și alte arome, așa că va urma o comandă cât de curând 🙂 Felicitări Saviatio pentru minunatele produse pe care le realizați cu drag!

It’s been months since I’ve stopped using shower gels. Why? you may be wondering. Nothing simpler: out of the desire to use as many natural products as possible, not only for the skin, but also for the body.
I had noticed that the shower gels were drying my skin, yes I also used special shower gels for atopic skin but it didn’t seem to be enough, I still felt that feeling of „tightening skin”, so I started looking for healthier alternatives and if they were made in Romania, even better 🙂
It’s been about 2 months since I discovered and use Saviatio soaps. They are 100% natural soaps, hand-processed cold in Romania.
Brief history: „The story of Saviatio was born from the passion for nature and the natural!
How did it start? Through the lifestyle and healthy practices developed in the family over time (production of natural syrups, teas, macerates and a proper diet) along with the desire to share these habits with people interested in their health, we decided to focus on beginning, on a vital product of human hygiene that cleaned it and more importantly, protected it from bacteria and viruses for hundreds of years: Soap.
The passion for natural cosmetics, together with the exact knowledge about chemistry and the effects of natural and synthetic ingredients on the body, especially on the largest human organ, the skin, gave us the courage to start this process.
Using ingredients harvested from the wonderful local flora, added in premium butter and oils, at calculated temperatures and reaction times, the first Saviatio soap was born.
After the first soaps used by family members and friends, we began to notice the effects: the skin was smoother, more hydrated, the feeling of itching and discomfort began to disappear, we practically felt better in our skin, which strengthened us the belief that this is our mission and that what we do, we do well.
We have finalized the first soap recipes and started collaborating with local suppliers for over 90% of the ingredients, suppliers with whom we still maintain a close connection, of the natural products community.
Life is full of choices, some wrong, some good, and in terms of cosmetics we chose the wise and healthy version. We are at the beginning of the road, but with you Saviatio’s mission of education and transition to a healthy lifestyle continues by providing premium natural cosmetics, all for the pampering of your skin. ”
I received 4 soaps from them for testing. Opinions are strictly personal and uninfluenced.
The 4 soaps arrived to me during the pandemic, when any package had to be packed according to standard hygiene rules. (I will attach a picture to see how well it was packaged and if I could have attached the wonderful, fresh smell that was when I opened the package :-))
Below I will detail each soap received 🙂
SebuClear Soap – sebum regulator, anti-acne and epithelial regenerator for oily skin and scalp, strengthens the resistance of hair follicles and through dense foam cleanses and detoxifies, leaving a clean and healthy skin.
This was the first soap tested and that made me say WOW! It is even possible for a natural soap to be gentle on the skin, to clean well but not to dry my skin at all! I helped me a lot with the areas where I have dry skin.
Gommage soap with poppy seeds, pine and oranges – fine dermabrasive, ensures a gentle gommage after which it moisturizes and nourishes the skin, leaving it velvety and fine, effects given by the special cereal powders and carefully chosen clays.
Gently exfoliates the skin and has a fresh pine scent mixed with oranges, as if it awakens all your senses 🙂
Mango Fresh Soap – intensely moisturizes, emollients and tones dry / sensitive skin through the hypoallergenic, fresh mix of Mango butter, Jojoba Oil and Carrot and Sea Buckthorn juice, which will give you a revitalized and rejuvenated look.
I’m already on the 3rd soap and I really feel a big difference in the skin on my body, it’s much more hydrated. After each shower I really don’t feel the need to apply a body lotion immediately.
Apres Gym Soap – a shake of vitamins, minerals and electrolytes so necessary after physical exertion, which will cleanse, moisturize and regenerate your skin, giving it suppleness, energy and radiance.
I haven’t used this soap yet but it will follow soon 🙂
I love these soaps and I’m so glad I was able to test them. They last quite a lot and another thing I like about them is that when they are finishing they do not disintegrate and you can use them till the last piece 🙂
Recently, they also launched the online website. I’ll want to try other flavors, so an order will follow soon 🙂
Congratulations Saviatio for the wonderful products you make with love!

New brand testing part2- I PROVENZALI

Revin cu partea a-2-a din articolul destinat produselor primite de la brand-ul I PROVENZALI. Cum am spus și în prima parte a articolului, menționez faptul că deși produsele sunt primite cadou, părerile sunt strict personale, nu sunt influențate în nici un fel și sunt formate după o perioadă destul de lungă de testare a produselor. Mai jos detaliez ultimele 2 produse primite. Atunci când am primit coletul, era și soacra mea lângă mine. Curioasă din fire, a vrut să îi detaliez fiecare produs în parte pentru ce este iar când am ajuns la produsele destinate îngrijirii părului a fost pe loc cucerită și m-a rugat dacă vreau să îi dau ei produsele să le testeze, deoarece sunt ideale pentru părul ei uscat/aspru și vopsit. Am fost mai mult decât bucuroasă să i le dau, așa că părerile sunt ale ei 🙂

Mască pentru păr cu semințe de in – am primit 2 mostre de câte 50 ml fiecare, cu un sistem foarte ingenios de deschidere-închidere, suficiente pentru părul ei scurt, deoarece aplică o cantitate mică. Datorită uleiului de in, a pantenolului și a proteinelor din grâu, această mască oferă părului strălucire și lejeritate ajutând să fie ușor de pieptănat. O folosește o dată pe săptămână, după șamponare și o lasă să acționeze 5 minute, după care o clătește. Îi place foarte mult această mască deoarece i-a redat părului un luciu frumos și nu mai este ’’sârmos’’ cum spune ea 🙂 Este 100% made in Italy, 100% vegană, testată dermatologic, fără silicon sau parabeni, fără derivați petrochimici, testată pentru metale grele: nichel, crom, cobalt.

Cristale lichide pentru păr cu semințe de in – este un tratament lichid pentru păr, cu ingrediente de origine naturală, alternative siliconului și indicat părului fragil, lipsit de vitalitate sau cu vârfuri despicate. Lasă părul moale și strălucitor. Vine ambalat într-un recipient de sticlă de 50 ml, cu pompiță, foarte ușor de folosit. Îl folosește 1-2 pe săptămână, după ce își spală părul. Aplică maxim 2 pompițe pe toată lungimea firului de păr, uscat sau umed. Nu necesită clătire. Este pentru prima data când folosește un astfel de tratament și este foarte încântată. Îi place deoarece pompița produsului îl face ușor de utilizat și a observat că părul ei este mult mai strălucitor și mai ușor de aranjat. Este foarte încântată de aceste produse 🙂 Pe site-ul lor găsiți o varietate mare de produse, care acoperă multe nevoi. Cu siguranță veți găsi ceva să vă placă! 🙂 Mulțumesc I PROVENZALI !

I return with the second part of the article for the products received from the I PROVENZALI brand.
As I said in the first part of the article, I mention that although the products are received as a gift, opinions are strictly personal, are not influenced in any way and are formed after a fairly long period of testing the products.
Below I detail the last 2 products received.
When I received the package, my mother-in-law was with me. Curious by nature, she wanted me to detail each product for what it is and when I got to the hair care products she was instantly conquered and asked me if I wanted to give her the products to test, because they are ideal for her dry / rough and coloured hair.
I was more than happy to give them to her, so her opinions are hers 🙂
Hair mask with flax seeds – I received 2 samples of 50 ml each, with a very ingenious opening-closing system, enough for her short hair, because she applies a small amount.
Thanks to flaxseed oil, panthenol and wheat proteins, this mask gives the hair shine and lightness helping it to be easily combed.
Use it once week, after shampooing and leave it on for 5 minutes, then rinse it.
She really likes this mask because it has given her hair a beautiful shine and it is no longer „wired” as she says 🙂
It is 100% made in Italy, 100% vegan, dermatologically tested, without silicone or parabens, without petrochemical derivatives, tested for heavy metals: nickel, chromium, cobalt.
Liquid crystals for hair with flax seeds – is a liquid treatment for hair, with ingredients of natural origin, alternatives to silicone and suitable for fragile hair, lacking vitality or with split ends. Leaves hair soft and shiny.
Comes packaged in a 50 ml glass container with pump, very easy to use.
She uses it 1-2 times a week, after washing her hair. Apply a maximum of 2 pumps along the entire length of the hair, dry or wet. No rinsing required.
It is the first time she uses such a treatment and she is very excited. She likes it because the product pump makes it easy to use and she noticed that her hair is much shinier and easier to style.
She is very excited about these products 🙂
On their website you will find a wide variety of products, which cover many needs. You will definitely find something you like! 🙂
Thank you I PROVENZALI!

New brand testing part1- I PROVENZALI

Astăzi vreau să vă vorbesc despre brand-ul I PROVENZALI. Acum mai bine de o lună am primit de la ei un minunat colet cu produse, pe care le-am pus spre testare 🙂 Scurt istoric: ’’ În 1998 noi asociați se alătură companiei luând astfel naștere I Provenzali. Având la baza filozofiei brand-ului și în ziua de azi ideea de a propune produse cosmetice naturale, bio și ecologice sustenabile, valorizând identitatea artizanală și de a face accesibil publicului larg produsul de calitate. Iată așadar cum I Provenzali a devenit astăzi propunerea de referință pe piața produselor naturale a Marilor Distribuitori din Italia. I Provenzali România – Încep prin a vă spune că ne-am dorit enorm să putem comercializa aceste produse și pe piața din România și după câțiva ani am și reușit. Suntem unic importator și distribuitor al produselor I Provenzali. Produsele I Provenzali sunt produse de înaltă calitate, aflate pe piața din Italia de peste 50 de ani, pe aproape toate rafturile farmaciilor, magazinelor cu specific cosmetic, magazinelor mici și mijlocii. Sunt produse 100% vegane, fără parabeni și fără coloranți, nefiind testate pe animale, iar o mare parte dintre ele fiind și certificate BIO.  Astfel, la producerea lor se ține cont de natură folosindu-se energie fotovoltaică și recipinte reciclate și reciclabile. Țelul nostru pentru piața din România este acela de a oferi produse de calitate superioară cu ingrediente naturale accesibile tuturor. ’’ Acum că v-ați făcut o idee despre brand, mai jos o să detaliez fiecare produs în parte. Ca de fiecare dată menționez faptul că deși produsele sunt primite cadou, părerile sunt strict personale, nu sunt influențate în nici un fel și sunt formate după o perioadă destul de lungă de testare a produselor.

Cremă de corp cu Migdale Dulci – conține  ulei de migdale și unt de Shea, care lasă pielea hidratată, moale, mătăsoasă și netedă, învelind corpul într-o aromă delicată de migdale. Dacă sunteți fan migdale, atunci această loțiune o să vă placă foarte mult. Deși la prima utilizare mirosul de migdale mi s-a părut prea puternic, după câteva minute am constatat că nu rămâne așa intens pe piele, ci mirosul este unul suav și delicat de migdale 🙂 Nu conține parabeni și silicon; este testată dermatologic; fără material de origine petrochimică; testat pentru metale grele: nichel, crom și cobalt. Are o textură ușoară care se absoarbe foarte repede în piele. Îmi place foarte mult iar câteodată o folosesc și pe post de cremă de mâini 🙂

Ulei de Migdale Dulci – este 100 % pur , fără parfum.  Pentru a conserva calitățile sale naturale, acesta pătrunde bine în piele eliberând principii active. Datorită proprietăților sale hidratante și emoliente, acest ulei este foarte eficient pe pielea seacă și uscată și este un optim elasticizant al țesuturilor epidermice. De asemenea, poate fi folosit pentru prevenirea vergeturilor. Acest ulei este wow!!  deoarece are consistență de ulei dar se absoarbe repede în piele și o hidratează foarte bine, chiar nu mă așteptam să îmi placă atât de mult. Cei drept nu îl folosesc pe tot corpul deoarece nu am nevoie dar îl folosesc pe zonele mai uscate ale corpului meu, cum ar fi coate, genunchi, chiar și călcâie uneori. Nu conține silicon sau derivați petrochimici; este testat dermatologic; fără parfum și fără coloranți; testat pentru metale grele: nichel, crom și cobalt.

Scrub pentru față bio cu Rosa Mosqueta – conține particule mici exfoliante; are o textură cremoasă care lasă tenul moale și catifelat. Îl folosesc o dată pe săptămână, pe ten și zona gâtului. Are un miros foarte discret de trandafiri. Tenul meu îl adoră! 🙂 Fără parabeni, silicon și PEG; fără coloranți și testat dermatologic; fără SLES și SLS; testat pentru metale grele: nichel, crom și cobalt.

Șervețele demachiante cu Rosa Mosqueta – sunt șervețele din pură vâscoză naturală, cu glicerină organică și substanțe active de origine naturală. Sunt testate dermatologic și nu conțin parabeni, silicon, PEG, SLS, SLES. Îndepărtează repede și ușor machiajul, fără să lase aceea senzație de ’’lipicios’’ după.  Sunt micuțe și compacte, perfecte pentru a fi purtate în geantă sau atunci când călătorim 🙂

Săpun vegetal cu Scorțișoară și Portocală – acest săpun este confecționat și tăiat manual. Nu conține alcali liberi, fiind caracterizat de un amestec de ulei de măsline, migdale și lecitină de soia. Este testat dermatologic, nu conține substanțe petrochimice și este testat pentru metale grele: nichel, crom, cobalt. Aș spune că este foarte spornic acest săpun 🙂 După mai bine de o lună de utilizare, încă mai am din el 🙂 Mirosul de scorțișoară și portocală este destul de discret, curăță foarte bine pielea și nu o usucă.

Today I want to talk to you about the I PROVENZALI brand. More than a month ago I received from them a wonderful package of products, which I put to the test 🙂
Brief history: „In 1998, new associates joined the company, giving birth to I Provenzali. Based on the brand’s philosophy even today, the idea of ​​proposing sustainable natural, organic and ecological cosmetics, valuing the artisanal identity and making the quality product accessible to the general public. So this is how I Provenzali became today the reference proposal on the natural products market of the Big Distributors in Italy. ”
„I Provenzali Romania – I start by telling you that we really wanted to be able to sell these products on the Romanian market and after a few years we succeeded. We are the sole importer and distributor of I Provencal products. I Provenzali products are high quality products, on the Italian market for over 50 years, on almost all shelves of pharmacies, cosmetics stores, small and medium-sized stores. They are 100% vegan products, without parabens and without dyes, not being tested on animals, and a large part of them being BIO certified. Thus, their production takes into account the nature using photovoltaic energy and recycled and recyclable containers.
Our goal for the Romanian market is to offer high quality products with natural ingredients accessible to all. ”
Now that you have an idea about the brand, below I will detail each product.
As always, I mention the fact that although the products are received as a gift, the opinions are strictly personal, are not influenced in any way and are formed after a fairly long period of testing the products.
Body Cream with Sweet Almonds – contains almond oil and shea butter, which leaves the skin hydrated, soft, silky and smooth, wrapping the body in a delicate almond flavor.
If you are an almond fan, then you will really like this lotion. Although at first use the smell of almonds seemed too strong, after a few minutes I found that it does not remain so intense on the skin, but the smell is soft and delicate 🙂
Does not contain parabens and silicone; is dermatologically tested; without material of petrochemical origin; tested for heavy metals: nickel, chromium and cobalt.
 It has a light texture that is absorbed very quickly into the skin. I really like it and sometimes I also use it as a hand cream 🙂
Sweet Almond Oil – is 100% pure, fragrance free. To preserve its natural qualities, it penetrates well into the skin releasing active principles. Due to its moisturizing and emollient properties, this oil is very effective on dry skin and is an optimal elasticizer of epidermal tissues. It can also be used to prevent stretch marks.
This oil is wow !! because it has the consistency of oil but is quickly absorbed into the skin and moisturizes it very well, I really didn’t expect to like it so much. Fair enough, I don’t use it all over my body because I don’t need to, but I use it on drier areas of my body, such as my elbows, knees, and even my heels sometimes.
Does not contain silicone or petrochemical derivatives; is dermatologically tested; without perfume and without dyes; tested for heavy metals: nickel, chromium and cobalt.
Organic face scrub with Rosa Mosqueta – contains small exfoliating particles; it has a creamy texture that leaves the skin soft and velvety. I use it once a week, on my skin and neck area. It has a very discreet smell of roses. My skin loves it! 🙂
Free of parabens, silicone and PEG; without dyes and dermatologically tested; without SLES and SLS; tested for heavy metals: nickel, chromium and cobalt.
Rosa Mosqueta cleansing wipes – are wipes made of pure natural viscose, with organic glycerin and active substances of natural origin. They are dermatologically tested and do not contain parabens, silicone, PEG, SLS, SLES.
Quickly and easily removes makeup, without leaving that „sticky” feeling after. They are small and compact, perfect to be carried in a bag or when traveling 🙂
Vegetable soap with Cinnamon and Orange – this soap is made and cut by hand. It does not contain free alkalis, being characterized by a mixture of olive oil, almonds and soy lecithin.
It is dermatologically tested, does not contain petrochemicals and is tested for heavy metals: nickel, chromium, cobalt.
I would say that this soap is very long lasting 🙂 After more than a month of use, I still have it 🙂
The smell of cinnamon and orange is quite discreet, cleans the skin very well and does not dry it out.

Testing new products from Cetaphil

Mă bucur atunci când descopăr produse noi care funcționează foarte bine pentru tenul meu mixt. Despre Cetaphil am mai auzit vorbindu-se în online dar nu încercasem nimic de la ei dar cei de la Neolapharma au fost foarte drăguți și mi-au trimis spre testare gelul de curățare pentru ten normal/gras și 2 mostre din loțiunea de curățare pentru față și corp. ,,Produsele Cetaphil® sunt concepute pentru a oferi îngrijire blândă a pielii pentru orice vârstă, orice etapă și pentru fiecare zi de viață.’’

Cetaphil Gel de curățare pentru ten normal/gras – are o formulă ușoară de spumă care curăță fără a îndepărta uleiurile naturale ale pielii. Ideal pentru tenul normal, gras și mixt. Non-comedegenic, pH (5.5 – 6.1), neiritant. Încă de la primele utilizări mi-am făcut o impresie foarte bună despre acest gel de curățare, îl folosesc de mai bine de o lună. Îl folosesc atât dimineața cât și seara și îmi place foarte mult. Are un miros frumos, delicat, ușor dulceag care nu irită tenul. În primul rând are pompiță, ceea ce mă face să-mi placă mai mult 🙂 ; curăță delicat tenul dizolvând ușor și eficient impuritățile, excesul de sebum și lăsând o senzație de prospețime și curățenie; nu îmi usucă deloc tenul și nu simt aceea senzație de ,,piele care strânge’’ Sunt foarte încântată de acest gel de curățare iar tenul meu îl adoră 🙂 🙂

Cetaphil Loțiune de curățare – poate fi folosită atât pentru față cât și pentru corp; este special creată pentru a curăța pielea sensibilă prin îndepărtarea machiajului și a altor impurități fără a usca pielea sau a răni ochii. Atât de delicată încât poate fi folosită și fără clătire(cu sau fără apă) 🙂 , are un pH echilibrat- mai blând decât apa (6.3-6.5). Are formulă fără săpun, non comedogenică, fără parfum și fără lipide. Folosire fără clătire: ștergeți excesul de produs cu un șervețel moale sau cu o dischetă demachiantă. Folosire cu apă: clătiți și tamponați pentru uscare cu un prosop moale. Această loțiune am folosit-o ca și gel de curățare a feței și îmi place foarte mult. Curăță foarte bine tenul fără să-l usuce, este foarte blând, fără miros. Mulțumesc Neolapharma pentru aceste produse minunate! Voi ați încercat aceste produse?

I’m happy to discover new products that work very well for my combination skin. I heard about Cetaphil online but I hadn’t tried anything from them but Neolapharma was very nice and sent me a normal / oily skin cleansing gel and 2 samples of the face and body cleansing lotion for testing. „Cetaphil® products are designed to provide gentle skin care for all ages, stages and every day of life.”
Cetaphil Cleansing Gel for normal / oily skin – has a light foaming formula that cleanses without removing the skin’s natural oils. Ideal for normal, oily and combination skin. Non-comedegenic, pH (5.5 – 6.1), non-irritating. From the first uses, I made a very good impression about this cleansing gel, I have been using it for more than a month. I use it both in the morning and in the evening and I really like it. It has a beautiful, delicate, slightly sweet scent that does not irritate the skin. First of all it has a pump, which makes me like it more :-):-) gently cleanses the skin, easily and effectively dissolving impurities, excess sebum and leaving a feeling of freshness and cleanliness; it doesn’t dry my skin at all and I don’t feel that feeling of „tightening skin” I’m very happy with this cleansing gel and my skin loves it 🙂 🙂 Cetaphil Cleansing Lotion – can be used for both face and body; It is specially designed to clean sensitive skin by removing makeup and other impurities without drying the skin or injuring the eyes. So delicate that it can be used without rinsing (with or without water) :-), it has a balanced pH – milder than water (6.3-6.5). It has a soap-free, non-comedogenic, fragrance-free and lipid-free formula. Use without rinsing: wipe off excess with a soft tissue or cleansing disk. Use with water: rinse and dab for drying with a soft towel. I used this lotion as a face cleansing gel and I really like it. It cleans the skin very well without drying it, it is very gentle, odorless. Thank you Neolapharma for these wonderful products! Have you tried these products?